Uppdaterad information ang användning av vägmark

Vi har nu uppdaterat vår information kring användande av den vägmark som föreningen disponerar. Läs mer under Policys och information.