Cykelled på våra vägar

För att göra det möjligt att ta sig mellan Trelleborg och Ystad har vägföreningen givit tillstånd att låta Ättehögsvägen och Modeshögsvägen utgöra en del av Sydkustleden. Denna är Sveriges tredje nationella cykelled för turism och rekreation. Leden är till för dem som tycker om det skånska landskapet och gärna vill uppleva detta. Den invigdes officiellt 2-3 juni 2019. 

Sydkustleden gör det möjligt för oss att med cykel färdas från och till vårt område på ett trafiksäkert sätt.