Fri sikt vid korsningar

För att vårt område skall vara så trafiksäkert som möjligt är det viktigt med fri sikt vid korsningarna. Det är kommunerna som sätter gränserna för hur hög en häck får vara för att inte skymma sikten, och det baserar sig på SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) riktlinjer. För fastighetsägare som har en hörntomt får en häck eller ett staket inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gatunivån. Detta gäller tio meter åt vardera håll.