Sopkärl

Vi fick för några år sedan nya sopkärl. Ur miljösynpunkt en positiv förändring mot tidigare. För att det skall upplevas positivt och se trevligt ut är viktigt hur de hanteras.

Placering av kärlen skall ske på den egna tomten. Det är ej tillåtet att placera kärlen på det som utgör vägområdet (asfalterade delen och marken på sidorna om detta). Undantag kan dock göras i samband med tömningsdagen om kärlet därefter flyttas in på den egna tomtmarken igen.

De flesta medlemmarna i vägföreningen har hittat bra lösningar på sopkärlens placering. En hel del har gjort estetiskt trevliga inbyggningar, självklart då, innanför den egna tomtgränsen.

-> Läs mer om tömning av sopkärlen på kommunens hemsida.