Brevlådor

Våra brevlådesamlingar är absolut ingen reklampelare för vårt område! Trenden med färre brev och tidningar gör oss nu snabbt allt mindre beroende av lådorna. Placeringen av lådsamlingarna är på vägmark och ofta utanför hittills obebyggda tomter. På sikt måste någon förändring göras. Frågan ”ägs” inte av någon inte ens postleverantörerna – men goda idéer från oss själva kan kanske skapa bättre och utseendemässigt trevligare postlådesamlingar än de vi har idag. Om någon har idéer och känner sig manad så kan frågan kanaliseras via Vägföreningen och kanske också Villaägareföreningen. Hör av dig om du har intresse och idéer.