Engagera dig i föreningen

Styrelsemedlem behöver inte vara medlem Du som vill engagera dig i vägföreningen är välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Det går bra att vara engagerad utan att vara medlem i styrelsen.