Vägnivå

Det finns ingen föreskift som säger att höjdnivån skall vara den samma på hela vägbredden. En mindre nivåskillnad kan därför förekomma på vissa ställen mellan asfalt / kantfyllnad med kross och gräsyta på vägmarken. Vid infart till fastighet har däremot regelmässigt erbjudits asfaltering på fastighetsägares egen bekostnad.