Ägarbyte

Lantmäteriet uppdaterar vårt medlemsregister och vi får i debiteringslängden aktuella uppgifter per den 30 april årligen. Men styrelsen kan ha intresse av direktinformation vid ägarbyte. Anmäl därför gärna namn och adress på köpare och säljare vid ägarförändring och ange också fastighetsbeteckning. Ägaren till en fastighet är skyldig att informera köparen om medlemskap i Vägföreningen se även under rubriken avgifter. Informationen kan skickas via mail till föreningen.