Belysning

Styrning av belysningen
Det är ett Astrour som styr när gatubelysningen tänds och släcks i området. Astrouren är förprogrammerade med solnedgång/soluppgång vid vintertid alternativt sommartid. I området är det tre stycken Astro-ur, ett för Modeshögsvägen, ett för Strandmarksvägen och tvärgator samt ett för Ättehögsvägen.

Underhåll av belysningen
Vi har ett tillsynsavtal med ett El-företag som tar hand om och övervakar den tekniska delen. Byte av glödlampor är en tjänst som vi också köper av detta företag. För att sköta detta kostnadseffektivt håller vi nu på att utreda om det är en fördel att gör ett totalbyte av glödlampor t ex vart femte år i stället för att byta en eller två lampor i taget. Hjälp oss gärna med ett mail när ni ser att någon lampa har slocknat.

Viktigt är naturligtvis att lampornas effekt inte förhindras av växtlighet. Vi är tacksamma om alla vill vara uppmärksamma på skymmande växtlighet vid lamporna så att vi får full effekt av belysningen! Hjälp gärna till med att ta bort grenar och annat skymmande eller meddela någon i styrelsen.

Belysningen är vår gemensamma investering
Belysningen i vårt område är i sin helhet byggd och bekostad av Vägföreningen. Det är flera miljoner som vi gemensamt har investerat i denna anläggning och vi bekostar också den löpande driften! Egentligen är det en kommunal orättvisa då i princip all annan belysning i kommunen är en kommunal angelägenhet och totalt bekostad av kommunen.