Dagvatten – kantskärning

Liksom de flesta vägföreningar har våra vägar, med undantag av Ättehögsvägen och Järabacksvägen, inga dagvattenbrunnar avsedda att samla upp vatten från gator och diken. Genom vägområdets icke asfalterade del rinner vattnet (regnvatten/smältvatten/ytvatten) ner genom marken mer eller mindre fort. Detta är inte en optimal lösning men som det ser ut i dagsläget den lösning vi tillämpar.

För att hjälpa avrinningen görs ibland en kantskärning där en del av gräset i övergången mellan jord och asfalt tas bort. Gräs som står kvar nära eller över asfaltskanten gör att vatten står kvar längre vilket gör att asfaltskanten försvagas och spricker.