Felaktig mailadress på fakturan

by Gislovvag .

För eventuella förfrågningar om avgiften till vägföreningen har det på utskickade fakturor av misstag angetts en felaktig mejladress, den rätta är cecilia.arrhenius@hotmail.se

Vi beklagar misstaget och hoppas på överseende med detta.…

Information angående vägunderhåll

by Gislovvag .

Under slutat av maj och början av juni har vi genomfört underhåll på ett antal vägar i vårt område. Efter uppföljning med entreprenören kommer ett antal mindre justeringar att göras. Visst arbete kommer även att göras av Trelleborgs kommun då …

Anslutning från fastighet till väg

by Gislovvag .

På årsmötet den 20 juni uppkom en fråga angående vad som gäller för anslutning mellan väg och fastighet. Styrelsen har tagit föreningen REV till hjälp för att besvara frågan.

Vägnivå
Det finns ingen föreskift som säger att höjdnivån skall vara …

Vägunderhåll i maj/juni – Viktig info

by Gislovvag .

Information om vägarbeten (breddning och asfaltering) av vissa vägar inom Gislövs Vägförening.

Styrelsen för Gislövs vägförening har under våren 2021 beslutat förbättra våra vägar enligt följande:

Breddning:      Strandmarksvägen 1-12 och 62-68 samt Sandrörsvägen och Vassvägen.
Asfaltering:      Strandmarksvägen 1-12, 62-68 och …

Kallelse – Årsmöte 20 juni 2021

by Gislovvag .

Medlemmarna i Gislövs Vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2020/21.

Plats och tid: Serresjöskolans matsal söndagen den 20 juni 2021 kl. 14.00. Pga Corona kan vi vara max 50 deltagare enligt de nya bestämmelser som är beslutade …

Ny anslagstavla

by Gislovvag .

Vägföreningen har en ny anslagstavla. Den är placerad vid Modeshögs förskola i början av Modeshögsvägen. På tavlan kommer du att hitta aktuell information om vad som är på gång i vår vägförening. De gamla tavlorna som finns runt om i …