PROTOKOLL

Här kan du ta del av protokoll från våra årsmöten. Påskrivna protokoll med samtliga bilagor finns tillgängliga hos ordförande. Mellan föreningens årsmöten förvaltas föreningen av en styrelse som för protokoll vid sina sammanträden. 

Årsmötesprotokoll

För att ta del av protokoll före 2011 vänligen kontakta styrelsen.