Start

I området råder en max hastighet på 30 km/h.

Välkommen till Gislövs Vägförening! Vi är en så kallad samfällighetsförening och förvaltar Trelleborg Gislövs GA:4.  Föreningen ansvarar för skötseln av våra våra vägar inom ramen för vårt anläggningsbeslut. I vårt område finns omkring 320 fastigheter som är medlemmar i föreningen. På denna webbplats hittar du aktuell information av vad som händer med våra vägar.

Planerar du att bygga nytt eller bygga om – kontakta styrelsen för en besiktning av vägen innan bygget påbörjas.