KONTAKT

För att komma i kontakt med styrelsen ber vi dig skicka mail till info@gislovsvagforening.se

Styrelse

Sven Ingvar Göransson, ordförande

Lennart Larsson, frågor om vägunderhåll.

Cecilia Arrhenius, ekonomi

Annica Rosengren, sekreterare

Andreas Lindsjö, vägunderhåll och belysning.

Magnus Eriksson, hemsida och informationsfrågor

Suppleant
Sofia Andersson

Revisorer:
Lars Benediktsson och Anders Matson

Valberedning
Tomas Lindbro och Eva Nelander (sammankallande)