KONTAKT

För att komma i kontakt med styrelsen ber vi dig skicka mail till info@gislovsvagforening.se  Har du frågor eller idéer som du vill lufta så maila till samma adress!

Vi svarar alltid och normalt via mail från styrelsen.

Styrelse
Sven Ingvar Göransson, ordförande
Lennart Larsson, frågor om vägunderhåll.
Cecilia Arrhenius, ekonomi
Annica Rosengren, sekreterare
Andreas Lindsjö, vägunderhåll och belysning.
Magnus Eriksson, hemsida och informationsfrågor

Suppleant
Sofia Andersson

Revisorer:
Lars Benediktsson och Anders Matson

Valberedning
Tomas Lindbro och Eva Nelander (sammankallande)