KONTAKT

För att komma i kontakt med styrelsen ber vi dig skicka mail till info@gislovsvagforening.se  Har du frågor eller idéer som du vill lufta så maila till samma adress!

Vi svarar alltid och normalt via mail från styrelsen.

Styrelse
Andreas Lindsjö, ordförande
Cecilia Arrhenius, kassör
Magnus Eriksson, sekreterare
Anna Rydén, ledamot
Johan Lindqvist, ledamot (vägunderhåll och belysning)
Linus Svensson, ledamot ( vägunderhåll och belysning)

Revisorer:
Lars Benediktsson och Anders Matson

Valberedning
Tomas Lindbro och Eva Nelander (sammankallande)