Fiber i området

Ett avtal om tillstånd att gräva ner ett fibernät i hela området skrevs 2015 mellan Telia och Vägföreningen. Vi har det avtalet dokumenterat. Fibernätet ligger på vägmark.

Fiberanslutning är därefter en fråga mellan den enskilde fastighetsägaren och Telia (Skanova) och anslutning till varje fastighet sker via ett avtal mellan respektive fastighetsägare och Telia / Skanova. Fibernätet grävdes ner i hela området exkl Modeshögsvägens östra del som då inte var planlagd för byggnation.

Även om det inte är Vägföreningens uppgift och ansvar så för sedan vi nu diskussioner med Telia om utbyggnad av fibernätet på den sträcka där det nu saknas och hoppas att samordning med grävning etc kan ske även för kommande infrastruktur. Vi kommer att hålla berörda fastighetsägare informerade.