Vinterväghållning

Under vintertid kan vädrets makter försvåra framkomligheten på våra vägar. Därför anlitar vägföreningen en extern entreprenör för att skotta våra vägar. Vi snöröjer vid behov. Vid mycket halt väglag har styrelsen också beslutat att grusa vägbanorna för att förhindra olyckor. Finns akut behov av sandning kontakta Andreas Lindsjö så kontaktar han vår entreprenör.

Vi undviker i största mån att sanda. Detta för att det är ganska dyrt då gruset också skall tas upp i slutet av vintersäsongen. Gruset kan också upplevas besvärande under de perioder då snö och is försvunnit från vägarna tills dess att gruset sopats bort vilket bara görs en gång per säsong. Någon saltning av vägarna genomförs inte då detta är en ifrågasatt åtgärd. (stämmobeslut 2016-06-19).

Ev. synpunkter på vinterväghållningen skall inte framföras till vår entreprenör utan direkt till styrelsen eller som en motion till årsstämman.

Det är viktigt att trafikanter och de som rör sig på vägarna också tar sin del av ansvaret, för att undvika olyckor, genom att vara försiktiga och visa stor hänsyn. Vi har sett att en del som är ute och går använder sig av broddar att sätta på skorna. En bra åtgärd som hjälper vid halka.