OM OSS

Välkommen till Gislövs Vägförening i Trelleborgs kommun!

Föreningen förvaltar Trelleborg Gislövs ga:4 och är en så kalladsamfällighetsförening. Föreningen är påtvingad d.v.s det är lånsstyrelsen som förordnat om vägskötsel samt handhavandet av gemensamma angelägenheter rörande vägarna.
Man kan alltså inte ifrågasätta föreningens existens. Styrelsens uppfattning är därför att verka för att göra det bästa möjliga av föreningen. Denna hemsida är ett led i denna målsättning genom att informera våra medlemmar på bästa sätt. Medlemmar i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen i Gislövs ga:4.

koo