OM OSS

Föreningen förvaltar Trelleborg Gislövs ga:4 och är en så kallad samfällighetsförening. Föreningen är påtvingad d.v.s det är länsstyrelsen som förordnat om vägskötsel samt handhavandet av gemensamma angelägenheter rörande vägarna. Man kan alltså inte ifrågasätta föreningens existens.

Styrelsens uppfattning är därför att verka för att göra det bästa möjliga av föreningen.  Medlemmar i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen i Gislövs ga:4.

koo