Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen via medlemsavgifter. Se under rubriken avgifter. För Modeshögsvägen har föreningen ett mindre löpande statligt bidrag för underhåll. Statligt bidrag innebär också att ett mindre kommunalt bidrag utgår. Totalt sett är dessa bidrag av liten omfattning ställt i relation till föreningens verkliga kostnader.