Hastighet

Max 30 km/h – I området råder en max hastighet på 30 km/h. OBS! Vi har många barn i området så vi ber er att köra sakta och uppmärksamt där det behövs.