KONTAKT

Styrelse

Sven Ingvar Göransson, ordförande
sven-ingvar.g@telia.com

Lennart Larsson, frågor om vägunderhåll.
lennartlarss@gmail.com

Cecilia Arrhenius, ekonomi
cecilia.arrhenius@pwc.com

Annica Rosengren, sekreterare
annica.rosengren@ ahlsell.se

Andreas Lindsjö, vägunderhåll och belysning.
andreas.lindsjo@outlook.com

Magnus Eriksson, hemsida och informationsfrågor
magnus@enkreativbyra.com

Suppleant
Sofia Andersson
sofia.andersson71@hotmail.com

Revisorer:
Lars Benediktsson och Anders Matson

Valberedning
Tomas Lindbro och Eva Nelander (sammankallande)