KONTAKT

Styrelse

Sven Ingvar Göransson, ordförande
sven-ingvar.g@telia.com

Lennart Larsson, frågor om vägunderhåll.
lennartlarss@gmail.com

Sofia Andersson, ekonomi.
sofia.andersson71@hotmail.com

Annica Rosengren, sekreterare, hemsida och informationsfrågor
annica.rosengren@ ahlsell.se

Andreas Lindsjö, vägunderhåll och belysning.
andreas.lindsjo@outlook.com

Suppleanter:
Cecilia Arrhenius cecilia.arrhenius@pwc.com
Magnus Eriksson magnus@enkreativbyra.com

Revisorer: Lars Benediktsson och Anders Matson
Valberedning: Tomas Lindbro och Eva Nelander (sammankallande)