PROTOKOLL

Här kan du ta del av protokoll från våra årsmöten. Mellan föreningens årsmöten förvaltas föreningen av en styrelse som för protokoll vid sina sammanträden. 

Årsmötesprotokoll

För att ta del av protokoll före 2011 vänligen kontakta styrelsen.