Kort summering av årsmötet

Den 14 juni hölls årsstämma i vägföreningen. Sedvanliga frågor hanterades på mötet. Andreas Lindsjö fick förnyat förtroende som ordförande i föreningen. Stämman beslutade att lämna medlemsavgiften per andelstal oförändrad på 300 kr/andel vilket innebär att en fastighet för åretruntboende med andelstal 3 kommer att få en faktura på 900 kr. Årsavgiften skall vara betald senast 30/9.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla och hemsida senast 28 juni.