Planerat vägunderhåll i området

by Gislovvag .

Vägföreningen planerar just nu för ett större underhåll av våra vägar under sommaren. I åtgärdsplanen ingår toppbeläggning på flera av vägarna samt breddning och justering av vissa vägsträckor för att höja standarden i området. Styrelsen har just nu en dialog …

Årsmöte 20 juni

by Gislovvag .

Årsmöte planeras att hållas den 20 juni kl 14. Pga den rådande pandemin planerar styrelsen för att kunna genomföra årsmötet på ett så säkert sätt som möjligt. Kallelse med information kommer att skickas till samtliga medlemmar i vägföreningen enligt de …