Motioner

Om du vill framföra ett önskemål om förändring/förbättring som rör våra vägar kan du skriva en motion. Vi tar upp den på årsmötet och vi ber er att i god tid inkomma med motionen. Tänk på följande:
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet. Skriv vad ärendet handlar om och avsluta med ett förslag på ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Skriv under dokumentet med ditt namn och fastighetsbeteckning.