Parkering

Parkering längs våra vägar är tillåten endast av gäster och under en begränsad tid. Det är inte tillåtet att boende parkerar sina fordon längs med allmän väg.