Summering av årsmötet

Tisdagen den 21 juni höll vägföreningen ordinarie årsmöte på Serresjöskolan. Styrelsen redogjorde för det gångna verksamhetsåret och presenterade även sitt förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Under 2021/22 har stora investeringar gjorts genom asfaltering av våra vägar samt …