Brevlådor

Placeringen av lådsamlingarna är på vägmark och ofta utanför hittills obebyggda tomter. På sikt måste någon förändring göras. Frågan ”ägs” inte av någon inte ens postleverantörerna – men goda idéer från oss själva som bor i området kan kanske skapa bättre och utseendemässigt trevligare postlådesamlingar än de vi har idag.

Om någon har idéer och känner sig manad så kan frågan kanaliseras via Vägföreningen och kanske också via Villaägareföreningen. Hör av dig om du har intresse och idéer.


Detta är ett exempel på hur våra lådsamlingar skulle kunna se ut. Tack för bilden Jan-Erik Sjögren.