Engagera dig i föreningen

Vi är runt 320 fastigheter som är medlemmar i föreningen vilket kanske innebär att vi är ca 1 000 boende i området. Ett fåtal personer ser till att vägarna och belysning sköts. Ny krafter behövs alltid – anmäl ditt intresse till någon i valberedningen eller styrelsen.

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att bli styrelsemedlem. Maila gärna till info@gislovsvagforening.se och anmäl ditt intresse.

Har du frågor eller idéer som du vill lufta så maila till samma adress! Vi svarar alltid och normalt via mail från styrelsen. Du kan också skriva en motion för behandling på årsmötet. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på våra årsmöten som normalt äger rum veckan före midsommar. Kolla också anslagstavlan vid skolan!