Vägunderhåll i maj/juni – Viktig info

by Gislovvag .

Information om vägarbeten (breddning och asfaltering) av vissa vägar inom Gislövs Vägförening.

Styrelsen för Gislövs vägförening har under våren 2021 beslutat förbättra våra vägar enligt följande:

Breddning:      Strandmarksvägen 1-12 och 62-68 samt Sandrörsvägen och Vassvägen.
Asfaltering:      Strandmarksvägen 1-12, 62-68 och 74 samt Strandrågsv, Sandrörsv och Vassv (breddade delen).

Läs hela den bifogade filen för mer info.

Vägunderhåll och breddning maj/juni 2021