Information angående vägunderhåll

by Gislovvag .

Under slutat av maj och början av juni har vi genomfört underhåll på ett antal vägar i vårt område. Efter uppföljning med entreprenören kommer ett antal mindre justeringar att göras. Visst arbete kommer även att göras av Trelleborgs kommun då de utfört arbeten inom vårt område.