Grönområdet

Det finns ett stort Grönområde mitt inne i bebyggelsen som inte berör Vägföreningen. Området sträcker sig från väst till öst genom i princip hela området och från norr till söder vid Modeshögs skola som i övrigt består av våra vägar och fastigheter.

Markägarna som för det mesta äger annan fastighet och bor i området har begränsat intresse att sköta sin andel i grönområdet. Dessutom kan det vara svårt att ta sig in i området. Det innebär att förslumningen tilltar och den goda tanken med att området skulle vara de boende i området till nytta och glädje inte uppfylls. Sannolikt är en planändring något som skulle kunna förändra denna succesiva förslumning. Om någon har idéer för en förändring och / eller åtgärder till ökad gemensam trivsel så hör av er till någon i styrelsen!