Kallelse – Årsmöte 20 juni 2021

by Gislovvag .

Medlemmarna i Gislövs Vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2020/21.

Plats och tid: Serresjöskolans matsal söndagen den 20 juni 2021 kl. 14.00. Pga Corona kan vi vara max 50 deltagare enligt de nya bestämmelser som är beslutade att träda ikraft fr o m den 1 juni. Bra om ni har er fastighetsbeteckning till hands vid registreringen. Kolla på vår hemsida och den nya anslagstavlan vid Modeshögs skola så att inte nya regler pga Corona kommer att förändra förutsättningarna för årsmötet.

Protokoll från stämman kommer att publiceras på hemsidan och anslås på föreningens anslagstavla senast 14 dagar efter stämman.

 

Kallelse Årsmöte 210620

Årsredovisning 2021
Budget Gislovs Vagforening 2021_2022
Revisionsberättelse 2021
Fullmaktsmall2021