Problem med översvämning

Tidigare under året hade vi problem med översvämning i korsningen Järabacksvägen / Ättehögsvägen. (se bild nedan).

Översvämningarna beror uteslutande på vatten som dräneras från åkermark och via två ledningar går igenom vårt område ut i havet. Problemet är att rören på flera ställen inte fungerar (framför allt väst/öst över Modeshögsängen) vilket orsakar översvämning i vårt område.

Kommunen och styrelsen arbetar nu för en långsiktig lösning. Vägföreningen har inget sk Anläggningsbeslut för dagvatten och vi har normalt inga problem med vatten på våra vägar.