Vägmarken (asfalterad del och icke asfalterad del)

Vägföreningen disponerar marken utanför tomtgränserna som vägmark och nästan alla vägar är utlagda. I stort sett alla vägar i vår vägförening har en bredd på 8 meter. Normalt är dock bara en del av vägmarken asfalterad. Strävan från föreningens sida är att vägarna skall vara asfalterade till en bredd av 4 meter förutom Modeshögsvägen och infarterna till denna som har en ännu bredare asfalteringsyta.

De icke asfalterade ytorna är ändå vägmark som man kan gå och färdas på. När det gäller den icke asfalterade vägmarken är det vanligt att den enskilde fastighetsägaren själva klipper gräset och röjer växtligheten utanför tomten. Detta för att hålla nere avgiften till den låga nivå som vi har i vår vägförening. Vad gäller träd utanför den egna tomten får de inte fällas utan medgivande från vägföreningens styrelse.

Andra anordningar som t ex placering av stenar, blomkrukor, tunnor och annat på vägmark är inte tillåtet. När man t ex gör inbyggningar för sopkärl skall dessa således placeras på den egna tomten. Tunnor kan sättas ut i samband med tömningsdag och sedan snarast tas bort från vägmarken.

Det är viktigt att tänka på att vägmarken skall användas på ett sätt som inte är till hinder för trafiken.

Det är inte förbjudet att parkera på vägmark men har man egen bil bör man ha en parkeringsplats på sin tomt och inte konstant ställa bilen på vägmark.

På den icke asfalterade delen av vägmarken har föreningen (efter ansökan till styrelsen) normalt tillåtit hårdgörning av ingång/infart till fastigheten.

Vägföreningen förbehåller sig rätten att ändra på dessa regler om det skulle vara nödvändigt.