Planerat vägunderhåll i området

by Gislovvag .

Vägföreningen planerar just nu för ett större underhåll av våra vägar under sommaren. I åtgärdsplanen ingår toppbeläggning på flera av vägarna samt breddning och justering av vissa vägsträckor för att höja standarden i området. Styrelsen har just nu en dialog med entreprenören och inväntar offerter. När vi tagit del av dessa kommer en prioritering att ske och styrelsen kan återkomma med mer specifik information kring vilka sträckor som är berörda. Arbetena planeras att starta vecka 32 om inget oförutsett inträffar.