Information till dig som planerar ett bygge

Vi har uppdaterat hemsidan med information för dig som planerar att bygga om, till eller nytt. Läs mer under policys och information.