Anslutning från fastighet till väg

På årsmötet den 20 juni uppkom en fråga angående vad som gäller för anslutning mellan väg och fastighet. Styrelsen har tagit föreningen REV till hjälp för att besvara frågan.

Vägnivå
Det finns ingen föreskift som säger att höjdnivån skall vara densamma på hela vägbredden. En mindre nivåskillnad kan därför förekomma på vissa ställen mellan asfalt / kantfyllnad med kross och gräsyta på vägmarken. Vid infart till fastighet har däremot regelmässigt erbjudits asfaltering på fastighetsägares egen bekostnad.